Liên hệ với chúng tôi / 
Yêu cầu Demo /
Đăng ký tham gia hội thảo

Vui lòng chọn loại yêu cầu của bạn
Trụ sở chính của Casio tại khu vực ASEAN

238B Thomson Road #18-01/08
Novena Square Office Tower B Singapura 307685
projector@casio.com.sg
+65 6480 7100

Văn phòng khu vực Đông Nam Á (SEA)

Casio Malaysia Sdn Bhd (1058647-D)

Unit 20-06, Level 20
Q Sentral, 2A Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur, Malaysia
projector-my@casio.com.sg
+603-2742-1253
+603-2742-1254

Casio Singapore Pte. Ltd. (Jakarta)

Menara Cakrawala 14th floor,
JL.MH Thamrin No.9, Central Jakarta
Indonesia 10340
projector-id@casio.com.sg
+6221-3901733 
+6221-3901734

Casio Marketing (Thailand) Co Ltd

Unit 803, 8th Floor
No.208 Wireless Road Building
Kwaeng Pathumwan, Klet Lumpini
Bangkok Metropolis, Thailand
projector-th@casio.com.sg
+662-651-4588