Overview

Core Series

โปรเจคเตอร์อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Advanced Series

ประสิทธิภาพระดับสูงสำหรับ
ทุกความต้องการของคุณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Slim Series

นวัตกรรมการออกแบบอย่างมีสไตล์
แบบพกพา, ขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Ultra Short Throw Series

ฉายภาพขนาด 60 นิ้ว จากระยะทางสั้นสูงสุดถึง
13 ซม. เหมาะสำหรับสถานที่ที่หลากหลายตั้งแต่
ห้องเรียนไปจนถึงห้องประชุมขนาดใหญ่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

new

Superior Series

การฉายภาพแบบไร้สายสามารถทำให้ควบคุม
การทำงานได้อย่างราบรื่นและเป็นอิสระ
การเชื่อมต่อแบบคลิ๊กเดียวช่วยให้คุณลดเวลา
และสายเคเบิลในการฉายภาพที่สับสน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Large Venue Series

สามารถนำเสนองานบนจอขนาดใหญ่ที่มีความคมชัดสูงไปสู่ผู้ชมจำนวนมาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม