หมวดผลิตภัณฑ์

Superior Series

หลอดไฟ LED แห่งอนาคตที่ปราศจากสารปรอท พร้อมแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไฮบริดที่มีเครือข่ายโซลูชันด้านการศึกษา

Core Series

ช่วยสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยโปรเจคเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเครื่องนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Key Benefits

การแทนที่หลอดไฟปรอทด้วยโปรเจคเตอร์หลอดภาพแบบ Lamp Free จะช่วยสร้างแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไฮบริดและหลอดไฟ LED ที่มีความสว่างสูงและใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ปราศจากสารปรอทและลดต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของ

แหล่งกำเนิดแสงยาวนาน 20,000 ชั่วโมง

TCO ต่ำ (ต้นทุนการเป็นเจ้าของ)

การใช้พลังงานต่ำ

การทำงานที่รวดเร็ว (เปิด/ปิด)